(klasa) Cl.Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et R.Tx. 1943

zbiorowiska źródlisk i wyleżysk

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Montio-Cardaminetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Montio-Cardaminetea

  O.Montio-Caraminetalia
  
    All.Cardamino-Montion
    
      GrAss.Montenion (zespoły górskie Cardamino-Montion)
      
        Ass.Bryo-Philonotidetum seriatae
        
        Ass.Montio-Philonotidetum fontanae
        
        Ass.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae
        
      GrAss.Cardaminenion (zespoły niżowe Cardamino-Montion)
      
        Ass.Chrysosplenietum oppositifolii
        
        Zb.Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium
        
    All.Cratoneurion commutati
    
      Ass.Cratoneuretum falcati
      
      Ass.Cratoneuro-Saxiragetum aizoidis
      
      Ass.Cochlearietum polonicae