(zespół) Ass.Bryo-Philonotidetum seriatae Luq. 1926

Bryetum schleicheri Br.-Bl. 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Bryo-Philonotidetum seriatae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Bryo-Philonotidetum seriatae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Bryo-Philonotidetum seriatae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.Montenion (zespoły górskie Cardamino-Montion)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cardamino-Montion

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Montio-Caraminetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)