(zespół) Ass.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae Kraj. 1933

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae — regionalnie

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.Montenion (zespoły górskie Cardamino-Montion)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cardamino-Montion

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Montio-Caraminetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)