(związek) All.Cratoneurion commutati Koch 1928

odpowiada priorytetowemu siedlisku „źródliska wapienne ... (7220)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Cratoneurion commutati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cratoneurion commutati

Cratoneuron commutatum ([mech])
Cratoneuron filicinum (żebrowiec paprociowaty [mech])
 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Cratoneurion commutati

Philonotis calcarea (bagniak wapienny [mech])
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Cratoneurion commutati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Montio-Caraminetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)

Cardamine amara (rzeżucha gorzka)[ssp. amara]
Epilobium alsinifolium (wierzbownica mokrzycowa)
Cratoneuron decipiens ([mech])
Bryum schleicheri (prątnik źródliskowy [mech])
Bryum pseudotriquetrum (prątnik nabrzmiały [mech])[słabo]
Pohlia wahlenbergii (borześlad białawy [mech])

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Cratoneurion commutati

  Ass.Cratoneuretum falcati
  
  Ass.Cratoneuro-Saxiragetum aizoidis
  
  Ass.Cochlearietum polonicae
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Cratoneurion_commutati.htm"> Cratoneurion commutati - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>