(zespół) Ass.Chrysosplenietum oppositifolii Oberd. et Phil. 1977

Chrysosplenium oppositifolium (śledziennica naprzeciwlistna)
16.04.2011, Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Chrysosplenietum oppositifolii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Chrysosplenietum oppositifolii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Chrysosplenietum oppositifolii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.Cardaminenion (zespoły niżowe Cardamino-Montion)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cardamino-Montion

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Montio-Caraminetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)