(zbiorowisko) Zb.Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium Oberd. 1977

Cardamino-Chrysosplenietium Maas 1959 p.p.

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zbiorowiska (Ch Zb.) Zb.Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium — ChO., ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.Cardaminenion (zespoły niżowe Cardamino-Montion)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cardamino-Montion

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Montio-Caraminetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)