takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Achillea salicifolia Besser

krwawnik wierzbolistny
Achillea cartilaginea Ledeb. ex Rchb. p.p.
na stronie — występowanie · znaleziska