antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Achillea crithmifolia Waldst. et Kit.

krwawnik kowniatkolistny
na stronie — występowanie · znaleziska
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
06.2011, Wrocław; copyright © by Agnieszka Kreitschitz
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
XL
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
XL
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
XL

występowanie

Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Bardzo rzadki. Suche murawy, przydroża, miejsca ruderalne.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110600.1.akreitschitz - Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny); Wrocław
akreitschitz.110600-1
leg. Agnieszka Kreitschitz
/Wrocław/ #10
znalezisko 19700614.KRAM211424.jkr - Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny); niziny pow. Trzebnica
jkr.700614-KRAM211424
leg. J. Kotowicz, E. Kozioł, det. Z. Głowacki
/niziny pow. Trzebnica/ #4