antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Achillea crithmifolia Waldst. et Kit.

krwawnik kowniatkolistny
na stronie — występowanie · znaleziska
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)

06.2011, Wrocław; copyright © by Agnieszka Kreitschitz

Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)

występowanie

Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Bardzo rzadki. Suche murawy, przydroża, miejsca ruderalne.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych

znalezisko 20110600.1.akreitschitz - Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny); Wrocław

10f · 20110600.1.akreitschitz
leg. Agnieszka Kreitschitz
/Wrocław/

znalezisko 19700614.KRAM211424.jkr - Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny); niziny pow. Trzebnica

4f · 19700614.KRAM211424.jkr
leg. J. Kotowicz, E. Kozioł, det. Z. Głowacki
/niziny pow. Trzebnica/