takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Antennaria neglecta Greene

Antennaria neglecta
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Antennaria neglecta

wymagania i uprawa

Wysokość: do 20 cm

Kwitnienie: od czerwca do lipca

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • do ogrodu skalnego

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.24.js - Antennaria neglecta; OB Uniw. Wrocławskiego
120519-24
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/var. atenuata/ #3