takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Arenaria kotschyana Fenzl

Arenaria kotschyana
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Arenaria kotschyana
Arenaria kotschyana

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.30.js - Arenaria kotschyana; OB Uniw. Wrocławskiego
140608-30
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #4