efemerofit [24][234]

Briza minor L.

drżączka mniejsza
na stronie — występowanie