efemerofit [24][234]

Calamintha sylvatica Bromf.

kalaminta lekarska czyścica lekarska
Calamintha officinalis Moench
na stronie — występowanie