takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Carex buchananii Berggr.

turzyca Buchanana
na stronie — wymagania i uprawa
Carex buchananii (turzyca Buchanana)
04.06.2008, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 50 cm

Wymagania: woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘The Rooster’