antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Centaurea micranthos S.G. Gmel. ex Hayek

chaber drobnokoszyczkowy
Centaurea biebersteinii DC. ssp. biebersteinii