takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Centaurea pannonica (Heuff.) Hayek

chaber pannoński
Centaurea jacea L. ssp. angustifolia Gremli
na stronie — występowanie
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
08.09.2010, Niecka Nidziańska; copyright © by Jerzy Kruk
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)
Centaurea pannonica (chaber pannoński)

występowanie

Rzadki. Suche murawy, skraje lasów, nasypy kolejowe.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście