takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Centaurea pannonica (Heuff.) Hayek

chaber pannoński
Centaurea jacea L. ssp. angustifolia Gremli