antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Chaerophyllum aureum L.

świerząbek złotawy
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)
17.07.2008, Yakoruda, Bułgaria; copyright © by Paweł Kalinowski
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa środkowa i południowa [czas przybycia na teren Polski: 1809r.?, 1994r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080717.1.pk - Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy); Yakoruda, Bułgaria
080717-1
leg. Paweł Kalinowski
/Yakoruda, Bułgaria/ #2
znalezisko 20130510.1.pk - Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy); Nova Lovcha, Bułgaria
130510-1
leg. Paweł Kalinowski
/Nova Lovcha, Bułgaria/ #2
znalezisko 20060609.1.pk - Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy); Szczeglacin (hort.), gm. Korczew, woj. mazowieckie
060609-1
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin (hort.), gm. Korczew, woj. mazowieckie/ #2
znalezisko 20100728.2.pk - Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy); Slavyanka Pl., Bułgaria
100728-2
leg. Paweł Kalinowski
/Slavyanka Pl., Bułgaria/ #2