antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Cyperus esculentus L.

cibora jadalna migdał ziemny
Cyperus esculentus (cibora jadalna)
06.08.2020, Staw Palmowy (Bory Dolnośląskie); copyright © by Jerzy Kruk XL
Cyperus esculentus (cibora jadalna)
Cyperus esculentus (cibora jadalna)
XL
Cyperus esculentus (cibora jadalna)
XL
Cyperus esculentus (cibora jadalna)
XL
Cyperus esculentus (cibora jadalna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Cyperus (cibora)kl 10228
Cyperus esculentus (cibora jadalna)

występowanie

Cyperus esculentus (cibora jadalna)
XL
Gatunek znany od 2003 roku na jednym stanowisku, utrzymujący się do tej pory. [Dajdok Z., Pender K. i Kącki Z. Cyperus esculentus (Cyperaceae) - nowy agriofit we florze Polski. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14, 9-17, 2007]

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Afryka północna, Azja wschodnia i Europa południowa [czas przybycia na teren Polski: 2003r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050919.1.zd - Cyperus esculentus (cibora jadalna); Staw Palmowy (Bory Dolnośląskie)
050919-1
leg. Zygmunt Dajdok
/Staw Palmowy (Bory Dolnośląskie)/ #4
znalezisko 20200806.1.jkr - Cyperus esculentus (cibora jadalna); Staw Palmowy (Bory Dolnośląskie)
200806-1
leg. Jerzy Kruk
/Staw Palmowy (Bory Dolnośląskie)/ #3