atlas-roslin.pl
Div.Bryophyta (mszaki) » Div.Bryophyta » Cl.Bryopsida » Ord.Dicranales » Fam.Fissidentaceae » Fissidens »

Fissidens osmundoides Hedw. [🔉 *o·i·des]

skrzydlik długoszowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fissidens Fissidens Fissidens FissidensFissidensskrzydlik chudy (Fissidens exilis)skrzydlik grzebieniasty (Fissidens dubius)

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.91 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.