takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris pontica Zapal.

Iris pontica
07.06.2014, Botanická zahrada Liberec; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140607.21.js - Iris pontica; Botanická zahrada Liberec
140607-21
leg. Jacek Soboń
/Botanická zahrada Liberec/ #2