Iris winogradowii Fomin

Iris winogradowii
04.2010, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100400.17.pk - Iris winogradowii; Szczeglacin
100400-17
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1