efemerofit [24][234]

Lactuca saligna L.

sałata solna sałata wierzbolistna
na stronie — występowanie