takson uprawiany [24]

Ligularia japonica Less. ex DC.

języczka japońska
Ligularia japonica (języczka japońska)
13.06.2014, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń XL
Ligularia japonica (języczka japońska)
13.06.2014, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140613.23.js - Ligularia japonica (języczka japońska); Arboretum Wojsławice
140613-23
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #3