atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Lonicera caprifolium L. [🔉 lo·ni·ce·ra *]

wiciokrzew przewiercień, kapryfolium, kozilistek
Lonicera pallida Host
Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień)
2002, Gorzów Wlkp.; copyright © by Krzysztof Michalak
Lonicera caprifolium
owoce
Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień)
Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień)
XL
Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień)
Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień)
Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień)
cechy diagnostyczne w kluczu:Lonicera (wiciokrzew)kl 5633

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień)
Uprawiany krzew (liana), pochodzi z południowo-wschodniej Europy i Bliskiego Wschodu. Zdziczały i samodzielnie rozprzestrzeniający się, także w środowiskach leśnych i wśród kserotermicznych krzewów na obrzeżach muraw.

Krzew, pnącze.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Popularne pnącze ozdobne, obficie ulistnione, z efektownymi pachnącymi kwiatami.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat w kilku regionach, na nielicznych stanowiskach (Pomorze, Wielkopolska, rejon Kazimierza Dolnego).
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień)

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.200.konrad_kaczmarek - Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień)
200
leg. Konrad Kaczmarek #4
znalezisko 20120802.1.jmak - Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień); Łąg Szyszkowiec, pomorskie
120802-1
leg. Jarosław Makowski
/Łąg Szyszkowiec, pomorskie/ #1
znalezisko 20200701.1.kkcz - Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercień); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200701-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/kwiaty przekształcone w część .../ #1