takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Muscari parviflorum Desf.