takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

paradyzja liliowata
Paradisea liliastrum (paradyzja liliowata)
06.2005, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050600.3.pk - Paradisea liliastrum (paradyzja liliowata); Szczeglacin
050600-3
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1