takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Pimpinella nigra Mill.

biedrzeniec czarny
Pimpinella saxifraga L. var. nigra (Miller) Mérat · Pimpinella saxifraga L. ssp. nigra (Miller) Gaudin