antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]

Pisum sativum L. ssp. arvense (L.) Asch. et Graebn.

groch zwyczajny polny groch błękitno-purpurowy, peluszka
Pisum arvense L.
na stronie — występowanie · znaleziska