takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rodgersia aesculifolia Batalin

rodgersia kasztanowcolistna
Rodgersia aesculifolia (rodgersia kasztanowcolistna)
06.2006, OB Warszawa; copyright © by Paweł Kalinowski

wymagania i uprawa

Wysokość: 70-100 cm

Kwitnienie: od czerwca do sierpnia

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa

Wymagania (parametry ogrodowe): światło — cień • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • żyzność — podłoże bardzo żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060600.18.pk - Rodgersia aesculifolia (rodgersia kasztanowcolistna); OB Warszawa
060600-18
leg. Paweł Kalinowski
/OB Warszawa/ #1