takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rodgersia aesculifolia Batalin

rodgersia kasztanowcolistna
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 70-100 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: światło · cień · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · żyzność · podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · · ‘Irish Bronze’ · ‘White’