takson uprawiany [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Spiraea ×pseudosalicifolia Silverside

tawuła nibywierzbolistna
Spiraea ×billardii auct. non Hérincq · Spiraea douglasii × salicifolia
na stronie — występowanie

występowanie

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: pochodzenie antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: XIXw?.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny kwitnący przez całe lato do jesieni, tworzy gęste zarośla. Ma niskie wymagania siedliskowe. Może być wykorzystywany do umacniania skarp i nasypów.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.