atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Crepis rubra L. [🔉 kre·pis *]

pępawa czerwona, pępawa różowa, (pępawa)
Crepis rubra (pępawa czerwona)
2012, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Crepis rubra (pępawa czerwona)
Crepis rubra (pępawa czerwona)
Crepis rubra (pępawa czerwona)

wymagania i uprawa

🌸ekologiczne liczby wskaźnikowe Crepis rubra (pępawa czerwona)
Crepis rubra (pępawa czerwona)
Stanowisko słoneczne. Gleba przeciętna; preferuje gleby gliniaste, umiarkowanie wilgotne; odczyn obojętny lub zasadowy.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu
wysiew nasion na rozsadę

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Crepis rubra (pępawa czerwona)
🌱
Roślina jednoroczna z obszaru śródziemnomorskiego i Azji Mniejszej. U nas uprawiany z rozsady lub z siewu wprost do gruntu kwiat jednoroczny. Tworzy różyczkę liściową i bezlistne pędy wysokości 20 – 40 cm zakończone jednym lub rzadziej kilkoma koszyczkami kwiatowymi.

space

Na rabaty kwiatowe, atrakcyjnie wygląda na większej powierzchni.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.K115_12.12 - Crepis rubra (pępawa czerwona); Wrocław
120000-K115_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #12