(związek) All.Koelerion albescentis R.Tx. 1937

murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Koelerion albescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Koelerion albescentis

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Koelerion albescentis

Ammophila arenaria (piaskownica zwyczajna)[[org. Ammophila sp. div.]]

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Koelerion albescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Koelerion albescentis

  Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis (zespół kocanki i jasieńca piaskowego)
  
  Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae