(zespół) Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae Cel. et Piotr. 1965

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Koelerion albescentis (murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]