(związek) All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae Brzeg in Brzeg et M.Wojt. 1996

napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie
Thero-Airion R. Tx. 1951 + większość zespołów Armerion elongatae Krausch 1959

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae

Potentilla impolita (pięciornik wygładzony)[syn. P. neglecta ssp. neglecta]

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae

i inne  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]