(zespół) Ass.Airetum praecocis (Schwick. 1944) Krausch 1967

zespół śmiałki wczesnej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Airetum praecocis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Airetum praecocis

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Airetum praecocis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Airetum praecocis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae (napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie)

Potentilla impolita (pięciornik wygładzony)[syn. P. neglecta ssp. neglecta]

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]