atlas-roslin.pl

(związek) All.Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935

śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym

odpowiada priorytetowemu siedlisku „ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (6120)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Corynephoretalia canescentis Corynephoretalia canescentis Corynephoretalia canesce… Corynephoretalia c…Corynephoretalia canescentisVicio lathyroidis-Potentillion argenteae (napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie)
Koelerion glaucae
12.06.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Koelerion glaucae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Koelerion glaucae

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Koelerion glaucae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Koelerion glaucae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)