(zespół) Ass.Sileno otitis-Festucetum Libb. 1933

zespół lepnicy i kostrzewy owczej
Sileno otitis-Festucetum

09.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

Sileno otitis-Festucetum
Sileno otitis-Festucetum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sileno otitis-Festucetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sileno otitis-Festucetum — lokalnie

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sileno otitis-Festucetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Koelerion glaucae (śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]