takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Carex pediformis C. A. Meyer ssp. rhizoides (Blytt) H.Lindb. fil.

turzyca stopowata
Carex pediformis ssp. rhizoides (turzyca stopowata)
26.05.2011, Wdowie Skały k/Skały; copyright © by Jerzy Kruk
Carex pediformis ssp. rhizoides (turzyca stopowata)
Carex pediformis ssp. rhizoides (turzyca stopowata)
Carex pediformis ssp. rhizoides (turzyca stopowata)
Carex pediformis ssp. rhizoides (turzyca stopowata)
Carex pediformis ssp. rhizoides (turzyca stopowata)
Carex pediformis ssp. rhizoides (turzyca stopowata)
Carex pediformis ssp. rhizoides (turzyca stopowata)
Carex pediformis ssp. rhizoides (turzyca stopowata)
Carex pediformis ssp. rhizoides (turzyca stopowata)
Dolne liście na pędach kwiatowych z długimi blaszkami liściowymi, podsadki bez blaszki liściowej lub dolna z krótką, szczeciniastą blaszką.

Pęcherzyki okrągło-trójgraniaste, z wypukłymi krawędziami, bez białego przydatku i ze zgrubiałą stopką.

Przysadki zwężające się ku górze.

Roślina luźnodarniowa. Łodygi kwiatowe wyrastają ze środka rozetki liściowej.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka, na południu Polski. Murawy.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.