takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Heracleum sphondylium L. ssp. trachycarpum (Soják) Holub

barszcz zwyczajny karpacki
Heracleum sphondylium L. var. chaetocarpoides Gawłowska
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
kwiatostany; 03.10.2010, Wetlina, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
łodyga pod kwiatostanem
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
kwiaty
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
dolna część łodygi
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
liść
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
młode owoce
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
zalążnie 3D||

opis

Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
owłosienie zalążni
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
owoce, strona grzbietowa (na górze) i brzuszna (na dole) 3D||
Korona biała, czasem czerwonawa, rzadko zielonkawa.

space

Zalążnie podczas owocowania krótko, przylegająco, szczeciniasto owłosione; szczecinki grube (u podstawy brodawkowato zgrubiałe), proste, 0.1 mm długości, skierowane ku górze zalążni, zaostrzone; brak włosków gruczołowatych.

space

występowanie

Na południu Polski na pogórzu i w Karpatach. Na łąkach, w świetlistych lasach i na polanach, przy drogach. Preferuje gleby zwarte, żyzne, o obojętnym odczynie.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20101003.3.10 - Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki); Wetlina, Bieszczady
101003-3
leg. Marek Snowarski
/Wetlina, Bieszczady/ #18, 3.3D