antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Malva pusilla Sm.

ślaz drobnokwiatowy
na stronie — występowanie