efemerofit [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Melica altissima L.

perłówka wyniosła
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Melica altissima (perłówka wyniosła)
cv. Atropurpurea; 04.06.2008, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń
Melica altissima (perłówka wyniosła)
cv. Atropurpurea

występowanie

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe”

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Atropurpurea’