antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Mentha ×niliaca (Juss.) ex Jacq.

mięta kosmata
Mentha longifolia × suaveolens · Mentha ×niliaca Jacq.
na stronie — występowanie
Mentha ×niliaca (mięta kosmata)

występowanie

Rzadka, częściej na północy i zachodzie; często zdziczała, w miejscach ruderalnych, przydrożach, przychaciach.

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: XIXw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych