antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Mentha suaveolens Ehrh.

mięta okrągłolistna
Mentha rotundifolia auct. non sensu orig. (L.) Huds.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Mentha suaveolens (mięta okrągłolistna)
cv. Variegata; 27.07.2008 copyright © by Jacek Soboń
Mentha suaveolens (mięta okrągłolistna)
cv. Variegata
Mentha suaveolens (mięta okrągłolistna)
cv. Variegata
Mentha suaveolens (mięta okrągłolistna)
cv. Variegata
Mentha suaveolens (mięta okrągłolistna)
cv. Variegata

występowanie

Bylina z rejonu śródziemnomorskiego i Europy zachodniej. U nas rzadko uprawiany; w uprawie znajdują się mieszańce (patrz uwagi w kluczu rodzaju).

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa [czas przybycia na teren Polski: XIXw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 80 cm · kwitnienie: 7-9