efemerofit [24][234]

Phalaris coerulescens Desf.

mozga błękitnawa
na stronie — występowanie