efemerofit [24][234]

Phalaris minor Retz.

mozga drobna
na stronie — występowanie