takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
· Czerwona Księga — DD–stopień zagrożenia trudny do określenia

Poa nobilis SKALIŃSKA

wiechlina tatrzańska wiechlina szlachetna
na stronie — występowanie

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem