takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
· Czerwona Księga — DD–stopień zagrożenia trudny do określenia

Poa nobilis SKALIŃSKA

wiechlina tatrzańska wiechlina szlachetna
na stronie — występowanie