takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa molinerii BALB.

wiechlina Molineriego