efemerofit [24][234]

Torilis arvensis (Huds.) LINK

kłobuczka polna
na stronie — występowanie