efemerofit [24][234]

Torilis nodosa (L.) GAERTN.

kłobuczka kolankowata
na stronie — występowanie