(podklasa) SubCl.Artemisienea vulgaris Th. Müller 1981 in Oberd. 1983

charakterystyczna kombinacja gatunków podklasy (ChSC SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris — słabe, przenoszące

Melandrium album (bniec biały)
Malva sylvestris (ślaz dziki)
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
Linaria vulgaris (lnica pospolita)
Arctium tomentosum (łopian pajęczynowaty)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
 

gatunki wyróżniające podklasy (D SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris

Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
Verbena officinalis (werbena pospolita)
Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity (szeroko ujęty))
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podklasy SubCl.Artemisienea vulgaris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
Dipsacus sylvestris (szczeć pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
Cirsium arvense (ostrożeń polny)
+ przechodzące z niższych jednostek  

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubCl.Artemisienea vulgaris

  O.Onopordetalia acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych)
  
    All.Onopordion acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych)
    
      SubAll.Onopordenion acanthii
      
        Ass.Onopordetum acanthii (zespół popłochu pospolitego)
        
        Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii (zespół pięciornika i bylicy piołun)
        
      SubAll.Dauco-Melilotenion
      
        Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris (zespół bylicy i wrotycza pospolitego)
        
        Ass.Berteroetum incanae (zespół pyleńca pospolitego)
        
        Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis
        
        Ass.Echio-Melilotetum (zespół żmijowca i nostrzyków)
        
        Ass.Erysimo-Melilotetum
        
        Ass.Salvio verticillatae-Artemisietum
        
        Ass.Carduetum acanthoidis
        
  O.Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę)
  
    All.Arction lappae (zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach)
    
      Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae (zespół serdecznika i mierznicy czarnej)
      
      Ass.Chenopodietum boni-henrici
      
      Ass.Arctio-Artemisietum vulgaris
      
      Ass.Lamio albi-Conietum maculati
      
      Ass.Ivetum xanthifoliae (zespół iwy rzepieniolistnej)
      
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Artemisienea_vulgaris.htm"> Artemisienea vulgaris - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>