(zespół) Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae Slavn. 1951

zespół serdecznika i mierznicy czarnej
Leonuro-Arctiletum tomentosi Lohm. ap. R.Tx. 1950 + Balloto-Chenopodietum R.Tx. 1931 em. Lohm. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae

Ballota nigra (mierznica czarna)
Leonurus cardiaca (serdecznik pospolity)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae

Galeopsis pubescens (poziewnik miękkowłosy)
Arctium tomentosum (łopian pajęczynowaty)
Artemisia absinthium (bylica piołun)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arction lappae (zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę)

Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)[optimum]
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Conium maculatum (szczwół plamisty)
Galeopsis pubescens (poziewnik miękkowłosy)
Lamium album (jasnota biała)
Leonurus cardiaca (serdecznik pospolity)
Arctium lappa (łopian większy)
Arctium minus (łopian mniejszy)
 

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris — słabe, przenoszące

Melandrium album (bniec biały)
Malva sylvestris (ślaz dziki)
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
Linaria vulgaris (lnica pospolita)
Arctium tomentosum (łopian pajęczynowaty)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
Dipsacus sylvestris (szczeć pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
Cirsium arvense (ostrożeń polny)
+ przechodzące z niższych jednostek  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Leonuro-Ballotetum_nigrae.htm"> Leonuro-Ballotetum nigrae (zespół serdecznika i mierznicy czarnej) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>